PIT 37 druk

Tagi

pit 37

pit 37 za 2014

pit 37 2014

pit 37 online

pit 37 druk

pit 37 formularz

formularze pit 2014

pit 37 instrukcja

pit-37

formularz pit 37 2014

pit 37 pdf

Pobierz PIT 37 druk z naszej strony i rozlicz się za rok 2014 już dziś. Interaktywne formularze PIT 37 w pdf do pobrania poniżej.

 

pit-program_03

 

Druk Pit36 formularz do wydruku interaktywny PDF
Druk Pit36L formularz do wydruku interaktywny PDF
Druk Pit37 formularz do wydruku interaktywny PDF
Druk Pit38 formularz do wydruku interaktywny PDF
Druk Pit39 formularz do wydruku interaktywny PDF

 

 

Konieczność rozliczenia rocznych dochodów i złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, spędza sen z powiek wielu podatnikom. Na szczęście obecnie wypełnianie formularzy podatkowych jest łatwiejsze niż w latach poprzednich, dzięki powszechnej dostępności komputerów, możemy w dużo prostszy sposób, rozliczyć się z fiskusem przy pomocy programów do wypełniania PITów. Dodatkowym udogodnieniem jest oczywiście rozliczenie PIT 37 druk przez Internet, które pozwala na wysłanie zeznanie rocznego bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Nie wszyscy podatnicy, którzy osiągają dochody za pośrednictwem płatnika, zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, wcale nie muszą składać formularza PIT 37 samodzielnie, gdyż może to za nich zrobić płatnik. Roczne rozliczenie podatkowe przez płatnika jest możliwe wtedy, gdy:

 

  • podatnik w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie, osiągał dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem jednego płatnika,
  • podatnik w odpowiednim terminie poinformował płatnika o tym, że chce, aby złożył on zeznanie podatkowe w jego imieniu.

 

Powyższe wymagania sprawiają, że z takiej wygodniejszej formy rozliczenia, nie mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągali dochody z kilku różnych źródeł, gdyż w takiej sytuacji konieczne jest zsumowanie ze sobą wszystkich dochodów i złożenie PIT 37 forumarz, w którym zostaną one wykazane.

 

Jeżeli osiągaliśmy dochody tylko u jednego płatnika i chcemy skorzystać z możliwości złożenia przez niego rocznego PITu za nas, powinniśmy najpóźniej do 10 stycznia 2015 roku (w przypadku rozliczenia za 2014 rok) przekazać mu PIT-12. Oświadczenie PIT-12 jest składane w celu dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W PIT-12 należy podać:

 

  • wszystkie dane identyfikacyjne podatnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL),
  • adres zamieszkania podatnika,
  • nazwę i adresu urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

 

Poza podaniem powyższych danych trzeba podpisać oświadczenie/prośbę o dokonanie obliczenia wysokości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy przez płatnika oraz ewentualnie wskazać:

 

  • wysokość faktycznie poniesionych wydatków na bilety okresowe,
  • wysokość nienależnie pobranych świadczeń,

 

które chcemy, aby zostały wykazane w naszym zeznaniu rocznym.

Warto wiedzieć, że płatnik nie złoży za podatnika PIT-37, lecz PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – i to właśnie taki formularz podatnik otrzyma od płatnika do wglądu. Obowiązkiem płatnika jest przekazanie pracownikowi formularza PIT-40 do końca lutego. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w otrzymanym formularzu PIT-40 należy niezwłocznie poinformować o tym urząd skarbowy oraz płatnika, gdyż konieczne może okazać się dokonanie korekty.

 

Należy pamiętać, że rozliczenie przez płatnika, nie zawsze jest korzystne. Jeżeli przysługuje nam prawo do skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń, lepiej będzie jeżeli wypełnimy formularz PIT-37 samodzielnie, ponieważ płatnik uwzględni w naszym imieniu jedynie składki pobrane z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Również podatnicy mający możliwość wspólnego rozliczenia się z mężem/żoną oraz podatnicy rozliczający się na preferencyjnych zasadach, jako osoby samotnie wychowujące dziecko, powinny wypełnić roczne zeznanie podatkowe we własnym zakresie.

 

Zamiast samodzielnie składać druki PIT za 2014 rok, rozliczenie za pośrednictwem płatnika mogą złożyć także osoby, które otrzymują rentę bądź emeryturę. W ich przypadku płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, kto wypłaca podatnikowi dane świadczenie. W takiej sytuacji, obowiązkiem odpowiedniej instytucji jest również przekazanie emerytowi/renciście PIT-40.

 

 

Aktywny PIT 37 i Pity Program

pit-37-druk-pdf
pity-2011-program