PIT 37 druk

Tagi

PIT 2014 do kiedy podatek

rozliczenie PIT 2014 a płatność podatku

PITy 2014 program do rozliczania

W większości przypadków podatnik odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych w formie comiesięcznych lub cokwartalnych zaliczek. Następnie, podczas wypełniania PIT 2014, oblicza wysokość zobowiązania podatkowego, porównując kwotę opłaconych zaliczek do faktycznej wysokości należnego podatku, który powinien zapłacić od osiągniętych dochodów. Jeżeli odprowadzone zaliczki nie pokrywają w całości zobowiązania względem organu skarbowego, powstaje tzw. niedopłata, którą podatnik ma obowiązek uregulować.

 

Ostateczny termin opłacenia podatku dochodowego, wynikającego z rocznej deklaracji podatkowej, upływa w dniu, w którym podatnik powinien złożyć rozliczenie PIT 2014 w urzędzie skarbowym. W przypadku formularzy PIT-16A i PIT-28 jest to 31 stycznia 2015, natomiast formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 należy dostarczyć do urzędu do 30 kwietnia 2015.

 

Rozliczenie się z fiskusem przed terminem nie nakłada na podatnika obowiązku wcześniejszego uregulowania zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że możemy złożyć roczną deklarację podatkową np. w lutym, a podatek opłacić dopiero w kwietniu. Przestrzeganie wskazanych powyżej terminów jest jednak istotne, gdyż w przypadku ich przekroczenia naliczone zostaną odsetki za zwłokę, których wysokość wynosi 14% rocznie.

 

Jeżeli nie odprowadzaliśmy zaliczek na podatek dochodowy, będziemy musieli cały podatek opłacić po zakończeniu roku podatkowego. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku dochodów o charakterze kapitałowym. Podatek trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego przestrzegając terminów, które zostały podane powyżej.

 

W celu poprawnego obliczenia wysokości należnego podatku oraz zobowiązania podatkowego, warto wypełnić deklarację roczną w PITy 2014 program. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej wypełnimy rozliczenie szybko i bezstresowo, a dodatkowo będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy błędów, które mogłyby skutkować koniecznością złożenia korekty zeznania.

 

Aktywny PIT 37 i Pity Program

pit-37-druk-pdf
pity-2011-program