PIT 37 druk

Tagi

kiedy nie składać PIT za 2013

kto składa rozliczenie roczne 2013

formularz PIT-37 za 2013 rok

Kiedy nie składamy PIT 37 2013?

 

Osoby, które nie osiągnęły w danym roku podatkowym żadnych przychodów nie muszą składać zeznania podatkowego. W związku z istnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku, wiele osób zastanawia się, czy jeżeli ich dochody nie przekroczyły 3091 zł, trzeba składać rozliczenie roczne 2013. Niestety nawet tak niskie dochody nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji. Istnieją jednak przychody, które nie wymagają rozliczenia. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia w przypadku:

 

  • przychodów zwolnionych z opodatkowania – jeżeli podatnik uzyskał w trakcie roku podatkowego tylko i wyłącznie przychody, od których nie jest pobierany podatek (np. niektóre stypendia, zasiłki, odszkodowania, zapomogi), obowiązek wypełnienia PIT za 2013 rok nie istnieje,
  • przychodów z umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) na kwotę niższą niż 200 zł brutto – zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek od takich umów jest pobierany przez płatnika (zleceniodawcę) w formie 18% ryczałtu, zleceniodawca nie wystawia podatnikowi formularza PIT-11, a podatnik nie składa deklaracji rocznej,
  • emerytur z ZUS lub KRUS – emeryt, który nie osiągał w trakcie roku podatkowego dodatkowych przychodów, zostanie rozliczony przez organ emerytalno-rentowy, którego obowiązkiem jest przekazanie do urzędu skarbowego formularza PIT-40A; w przypadku dodatkowych przychodów emeryt otrzyma PIT-11 i będzie musiał rozliczyć się z fiskusem na PIT-37 za 2013 rok,
  • przychodów osiąganych za pośrednictwem płatnika – osoby, które posiadały w danym roku tylko jedno źródło przychodów i nie korzystają z ulg i odliczeń, nie odliczają strat z lat ubiegłych, nie mają obowiązku doliczenia przychodów małoletnich dzieci oraz nie chcą rozliczyć się wraz z małżonkiem, mogą złożyć wniosek o wypełnienie zeznania przez płatnika, który musi w takiej sytuacji dostarczyć do urzędu PIT-40.
 

Aktywny PIT 37 i Pity Program

pit-37-druk-pdf
pity-2011-program